Supply Chain Thema’s

U-turn heeft zes trainingen ontwikkeld rondom actuele thema’s.

Visualisatie van de keten ondersteunt bij het (her)inrichten van een effectieve, krachtige supply chain. Om u een goed aanbod te kunnen doen zullen wij uw wensen vooraf met u bespreken.  Wij maken voor u ook graag een plan op maat.

1    e-Commerce! Wat is de impact van een webshop op de Logistiek?  

Het succes van e-commerce valt of staat met het feit hoe u de impact op de logistiek herkend en hiermee omgaat. Denk aan het noodgedwongen verkleinen van de batchgroottes, het managen van fijnmazige distributie en de afhandeling van de retouren. Ook de informatiestroom zal veranderen. Tijdigheid en betrouwbaarheid ervan zal cruciaal worden. Heeft u voldoende nagedacht over de verandering in klantbeleving? Deze aspecten zullen in kaart worden gebracht om te komen tot concrete, direct uitvoerbare actiepunten.

2    Slimme en duurzame logistiek. Samenwerken of niet?  

Duurzamer transport, opslag en handling. En ook nog efficiënter graag. Klinkt als een overlevingsstrategie. De eisen vanuit wetgeving worden steeds strikter. De regels rondom stadslogistiek worden uitgebreid en aangescherpt. Wat te doen wanneer uw klant een certificering rondom CO2 reductie van u eist? Is samenwerken een keuze of een must? Hoe kunnen we vrachten bundelen? Kunnen we gebruik maken van gemeenschappelijke hubs? Aspecten die we samen met u inzichtelijk  maken zodat u weet wat u morgen te doen staat.

3    Anticiperen op de snel veranderende omgeving. Een Risicoanalyse.  

Ketens worden steeds complexer. Er zijn veel partijen die de organisatie beïnvloeden en steeds weer nieuwe eisen stellen. Hierdoor verspreiden verstoringen zich snel door de keten en uw interne processen. Voorraden hopen zich op. Informatie is niet tijdig beschikbaar. Transport sluit niet op elkaar aan. Dit maakt dat  tijdig reageren op de klantvraag moeizaam kan verlopen. Door omgevings- alsook interne risico’s in kaart te brengen dagen wij u uit om uw organisatie zo in te richten dat deze tegen een stootje kan.

3    Logistiek 2030. Wat als uw concurrent u voor is?  

Innovaties worden niet gerealiseerd door alleen te kijken wat de klant wil. En al helemaal niet door te wachten wat de concurrent doet. Innoveren betekent in eerste instantie het los kunnen laten van ogenschijnlijke onmogelijkheden. Samen met u gaan we de future state van uw keten bouwen. Hoe ziet het droombeeld van uw keten eruit? Aanvankelijk zonder te kijken naar zware investeringen, remmende wetgevingen en andere beperkingen. Out of the box handelen dus met uw doelgroep steeds als uitgangspunt. Door deze af te zetten tegen de current state van uw keten wordt snel duidelijk welke vernieuwingen reëel zijn om te implementeren.

5    Ketensamenwerking meer dan SLA’s.  

Dat ketensamenwerking doorslaggevend is voor sterke ketens, is inmiddels wel bekend. De wijze waarop samengewerkt moet worden is lastiger te bepalen maar vaak wel uit te komen. Echter, gebrek aan vertrouwen en het missen van de benodigde competenties om samen te werken zijn meestal de showstoppers. Deze case lanceren wij als een game waarin we verschillende schakels, elk vertegenwoordigd door een team, uitdagen een sterke keten neer te zetten waarin samenwerking cruciaal is. Deelnemers worden bewust van de benodigde hard- en softskills voor effectieve ketensamenwerking.

6    Voorraadbeheer, voor de juiste balans tussen kosten en service.  

Waarde toevoegen binnen de keten kan beginnen met beheersing van de voorraden. Waar liggen de voorraden in de keten? Waarom daar en hoeveel? Wie is er voor verantwoordelijk? Voorraadbeheersing zou moeten leiden tot een goed evenwicht, de flexibiliteit om uw klant altijd te kunnen bedienen en anderzijds de kosten die beheersbaar moeten blijven. Structuur in uw voorraad geeft transparantie en overzicht. Welke rol kunnen innovatieve voorraad systemen als Slimstock of RFID hierin spelen? Of het effect van real-time inzicht in de ketenvoorraden.